Învață
profesiile
viitorului
Din 1 septembrie 2022, am introdus 3 specialități noi în universitățile de stat din Moldova.
Fii primul/prima din țară, care va avea diplomă în Animație, Game Design sau Multimedia în Moldova! Se oferă locuri cu bursă și cu taxă, în număr limitat. #HaiLaUniver
Ce te așteaptă din toamnă?
Vei învăța să creezi jocuri, animație, să concepi și desenezi personaje, să faci podcast, filme și alte minuni.
3 specialități, cu 6 - programe de licență noi
UTM (design, concept și tehnică), USM (producție și programare), Ion Creangă (concept și creație).
3 universități de stat
Oameni care lucrează sau conduc agenții de publicitate/animație și case de film/video, inclusiv în străinătate.
Mentori de nota 10
Avem Сentre de Excelență la universități: USM - Mediacor, UTM - Tekwill, FabLab, Circle, UPSC - Clasa Viitorului.
Cunoștințe practice
Ești liber/ă să selectezi din oferta noastră direcția tehnică, artistică sau conceptuală. Un fel de real, umanist și arte.
Trei direcții la alegere
Vei putea lucra de oriunde în lume. Important să ai laptop, conexiune Internet și, desigur, cunoștințele necesare.
Angajatori din toată lumea
Iată specialitățile noi
După absolvire, vei putea deveni:
2D animator, 3D animator, Background artist, Character animator, Clean-up Artist, Digital ink and paint artist, Image editor, Key frame animator, Layout artist, Lighting artist, Modeler, Rendering artist, Rigging artist, Storyboard artist, Texture artist
Game Design
Facultatea DE Design
Specialitate: Game Design | UTM
Facultatea Arte Plastice și Design
Specialitate: Game Design | UPSC
După absolvire, vei putea deveni:
Producător, Marketing manager, Manager de comunități, Gameplay designer, UX/UI designer, Level designer, Programator de rețele, VR/AR programator, AI programator, Inginer de instrumente, Programator de fizica jocurilor, Artist de concept, Artist modelare 3D, Animator, Designer de efecte speciale, Artist tehnic, Programator grafic, Programator-animator
FACULTATEA MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
Specialitate: Game Design | Usm
Multimedia
Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
Specialitate: Producție Multimedia | UsM
După absolvire, vei putea deveni:
Producător TV, Producător seriale, Producător film documentar, Regizor de sunet, Designer grafic, Motion designer, Editor de imagine, Scenarist, Colorist, Dubbing mixer
Facultatea Arte Plastice și Design
Specialitate: Animație | UPSC
Animație
De ce merită să alegi Profesiile viitorului? Pentru că…
Studii practice de la oameni practici. Cunoaște-ți profesorii
Directoare Creativă la Casa Imago. Echipa ei a recreat identitatea ansamblului JOC
Olga Radu
Director General Publicis Moldova, creatorul brandului turistic al Moldovei
Eugen Boico
Graphic Designer specializat în branding. Creatorul identității Moldova Pentru Pace
Radion Cicic
Art Director și Fondator Piko. Autorul proiectului Bancnota Miliardului
Constantin Şarcov
Directoare de animație, Artistă, Profesoară. Absolventa New York Film Academy
Svetlana Grossu
Game Producer, Fondatoare & Directoare la Plummy Games
Olga Zamisnaia
Ce vei învăța, concret, dacă alegi Profesiile Viitorului?
Animație
Game Design
Multimedia
3D modeling
Cinema 4D
Interaction design
Maya/Motion graphics
Typesetting
Social media
Prototyping
UX wireframes
Adobe Creative Suite
Game Design (Atelier)
Elemente de narațiune
Proiectare de interfețe pentru medii interactive
Game Business & Monetisation
Modelare 3D
Arhitectura Jocurilor
Gândire și scriere creativă
Podcasting
Bazele producției de sunet
Design interactiv
Inginerie audio
Psihologia jocurilor
Genuri și formate video
Bazele designului
Întrebări frecvente. Cu tot cu răspunsuri!
1. Ok, m-ați convins! Ce fac mai departe?
1. Ok, m-ați convins! Ce fac mai departe?
Te-ai decis cu direcția? Tehnică, artistică sau conceptuală? Felicitări! Asigură-te că ți-ai notat universitatea și facultatea. Admiterea începe pe 25 iulie (etapa I). La trei din cele 3 universități poți depune actele și în format online, pe link-urile care urmează:

USM - Universitatea de Stat a Moldovei: https://eadmitere.usm.md/
UTM - Universitatea Tehnică a Moldovei: https://admitere.utm.md/inregistrare-online/
UPSC - Universitatea Pedagogică „Ion Creangă": https://upsc.md/admitere/admitere-2022/

Atenție: ai grijă, s-ar putea ca la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice să ai probe fizice. De asemenea, ar fi bine să te asiguri că ai toate actele necesare pregătite. Multă baftă îți dorim și ținem pumnii pentru tine!
2. Când începe admiterea în Moldova, și cât durează?
2. Când începe admiterea în Moldova, și cât durează?
Concursul de admitere se va desfăşura în două sesiuni – sesiunea de bază şi o sesiune suplimentară.
Sesiunea de bază a concursului de admitere se va desfăşura în perioada 25 iulie – 12 august după cum urmează:

 • Depunerea online a dosarului de concurs – 25 iulie – 30 iulie 2021
 • Anunţarea rezultatelor preliminare – 3 august 2021
 • Depunerea actelor în original – 4 august – 10 august 2021 conform orarului stabilit de Comisia de admitere
 • Anunţarea rezultatelor finale – 12 august 202

Sesiunea suplimentară (după caz) se va desfăşura în perioada 13 august – 20 august 2021 după cum urmează:

 • Depunerea online a dosarului de concurs – 13 august – 16 august 2021
 • Anunţarea rezultatelor preliminare – 17 august 2021
 • Depunerea actelor în original – 18 august -19 august 2021 conform orarului stabilit de Comisia de admitere
 • Anunţarea rezultatelor finale – 20 august 2021
Ca să depui actele online, vezi, mai jos, link-urile la site-ul fiecăreia din cele 3 universități:

USM - Universitatea de Stat a Moldovei: https://eadmitere.usm.md/
UTM - Universitatea Tehnică a Moldovei: https://admitere.utm.md/inregistrare-online/
UPSC - Universitatea Pedagogică „Ion Creangă": https://upsc.md/admitere/admitere-2022/
3. Unde să vin la Centrele de admitere?
3. Unde să vin la Centrele de admitere?
Specialitatea Producție Multimedia
USM - Universitatea de Stat a Moldovei, Chișinău, str. Alexei Mateevici 60
Nu poți să ajungi la Chișinău, la admitere? Depune actele online: https://eadmitere.usm.md/

Universitatea de Stat din Moldova este prima instituție de învățământ superior cu statut de universitate, înființată în Republica Moldova, și prima universitate acreditată la nivel național. În 2011, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învățământului universitar, Universitatea a fost decorată cu cea mai înaltă distincție de stat – „Ordinul Republicii".

Începând cu anul 2013, potrivit rezultatelor clasamentului mondial Ranking Web of Universities, elaborat de Consiliul Superior de Investigații Științifice din cadrul Ministerului Științei și Inovării al Spaniei, USM se plasează pe primul loc în topul celor mai prestigioase universități din țară. În anul 2011, a devenit membră a Consorțiului Universităților din Republica Moldova – România – Ucraina (CUMRU), iar din 23 noiembrie 2018 este membră asociată a Consorțiului Universitaria, alături de Academia de Studii Economice din București, Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara.

Specialitatea Animație
UPSC - Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă", Chișinău, str. Ion Creangă 1Nu poți să ajungi la Chișinău, la admitere? Depune actele online: https://upsc.md/admitere/admitere-2022/

Specialitatea Designul Jocurilor
UPSC - Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă", Chișinău, str. Ion Creangă 1Nu poți să ajungi la Chișinău, la admitere? Depune actele online: https://upsc.md/admitere/admitere-2022/

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă" din Chișinău a fost fondată în 1940. În prezent, are 5 facultăți, 26 catedre unde activează 19 profesori universitari, 15 doctori habilitați, 130 doctori în științe, 107 conferențiari universitari.

La UPSC își fac studiile peste 6 000 de studenți. În ultimii ani, universitatea a stabilit relații de colaborare științifică cu un șir de centre universitare de peste hotare: din București, Iași, Cluj-Napoca, Constanța, Galați, Dusseldorf (Germania), Montana (SUA), Velico-Tirnova (Sofia), Ankara și cu alte universități din Anglia, Țările de Jos, Rusia, Franța, Italia, Portugalia etc.

Specialitatea Concept și Producere în Game Design
UTM - Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, bd. Ștefan Cel Mare 168Nu poți să ajungi la Chișinău, la admitere? Depune actele online: https://admitere.utm.md/inregistrare-online/

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), fondată în 1964, este singura instituţie de învăţământ superior tehnic, acreditată de Stat, în Republica Moldova. Până în prezent, Universitatea a pregătit circa 95 000 ingineri şi economişti. La momentul actual, UTM numără circa 9520 studenţi (dintre care 6095 la secţia de zi), care îşi fac studiile la 64 de specialităţi şi specializări, în cadrul a 9 facultăţi.

În 2021, doi profesori de la Universitatea Tehnică a Moldovei au rezolvat problema asupra căreia au meditat, aproape un secol, cei mai mari matematicieni din istorie. Astfel, profesorii UTM sunt primii în lume care au demonstrat că Problema lui Poincaré poate fi rezolvată. În cei peste 50 ani de existență, În Universitatea Tehnică a Moldovei a pregătit peste 78387 de specialişti.
4. Ce acte trebuie să am la mine, la admitere?
4. Ce acte trebuie să am la mine, la admitere?
După ce te decizi cu specialitatea, fă un print screen cu numele universității și facultatea și, începând cu 25 iulie, vino la universitatea pe care ai ales-o, cu următoarele acte, sau depune actele online. Ai nevoie de:
Opționale:

 • diplome de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sau de ministerele de resort
 • certificatul care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova sau în războiul din Afganistan ori la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate; adeverință care confirmă participarea candidatului la operațiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak
 • adeverința eliberată de organul teritorial de tutelă și curatelă, pentru copiii orfani și copiii rămași fără ocrotire părintească
 • certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații care provin din familii cu patru și mai mulți copii)
 • confirmarea apartenenței la familii de romi
 • recomandarea organului local de specialitate în domeniul învățământului sau adeverința de la locul de muncă al părinților – cadre didactice pentru înscrierea la concursul de admitere la specialitățile din domeniul general de studiu Ştiinţe ale educaţiei;
 • copia Certificatului de naştere al unuia din părinți, pentru Cetățenii statelor membre ale C.S.I. și ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români) și reprezentanții diasporii moldovenești de peste hotare
1. diploma de BAC, în original, cu anexa respectivă
2. cererea (completată) pentru admitere la universitate
3. 4 fotografii color, 3×4 cm
5. achitarea taxei de înscriere la studii
4. certificat/certificate medicale corespunzătoare (după caz)
Ți-ai dori să afle și părinții/
prietenii tăi?
Introdu adresa de email, iar noi vom avea grijă să-ți convingem neamurile! Noi chiar credem în tine.
Devino primul/prima specialist/ă din Moldova, cu diplomă acreditată în Animație, Game Design sau Multimedia!
Acest material a fost produs cu susținerea Proiectului Tehnologiile Viitorului, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Suedia. Conținutul materialului este responsabilitatea autorului și nu reflectă neapărat opinia USAID, a Guvernelor SUA sau Suediei.
© Innovate Moldova Studies
made by GoSocial